Support
center
Nghề của mình là Graphic Designer... chắc dzậy =.='' , PDS to HTML, Freelancer.
Nói cho hoành tráng chứ đang thất nghiệp sặc máu ra. =.=
Lập nơi này để mọi người có thể thuê mướn/nhờ vả/hợp tác gì đó.

Với các Fansub.
  1. Nếu nhóm bạn làm muxsub (hoặc hard nhưng share file ass) chủ đạo,
  ko chèn logo/mấy thứ linh tinh phá raw. Khi cần tu sữa web, giao diện,
  làm banner gì đó. Mình sẽ làm free.
  2. Nếu nhóm bạn hardsub thì 'việc đổi việc' (mình giúp bạn, bạn giúp lại mình)
  làm việc gì thì theo thỏa thuận 2 bên.
Với các Nhóm / Club / Cty / Cá nhân.
  1. Nhóm / Club / Cá nhân: Tùy vào hình thức và loại hình hoạt động.
  Có mục đích rõ ràng, ko troll. 'Việc đổi việc' theo thỏa thuận.
  2. Cty / Cá nhân: Với mục đích thương mại thì
  mình sẽ làm với tư cách Freelancer.

Liên Hệ: phòng trà , Facebook hoặc Pm ở đây =_=''.

Free web hostinguCoz